Novinky

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

"Vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdensva, zvelebuj a oslavuj ho..."(Den.1752)

Každú prvú nedeľu v mesiaci sa v našej farnosti koná o 15:00 hod. pobožnosť Hodina Milosrdenstva pred vyloženým obrazom Ježiša Milosrdného. Na konci každej pobožnosti je vyložená Sviatosť Oltárna, ktorou sa udeľuje osobitné požehnanie každému prítomnému veriacemu.

"Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet." (Den.1320)

jm

"V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba a pre druhých." (Den.1572) "V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie." (Den1320)

"Ó, krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytryskla pre nás z Ježišovho srdca - dôverujem ti." (Den.187)