Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

V nedeľu 28. mája 2023 Cirkev slávi sviatok Zoslania Ducha Svätého - Turíce. 

Veľkonočná svieca Paškál sa prenesie a s úctou uchováva pri krstiteľnici. Zapalovať sa bude pri slávení krstu, aby sa od nej mohli zažať sviece pokrstených deti a tiež, pri slávení pohrebných obradov na znak toho, že pre kresťana je smrť prechodom do večnosti vo svetle, ktorým je Zmŕtvychvstalý Kristus. 

Touto slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie a začína Cezročné obdobie s liturgickou farbou zelenou. Namiesto modlitby „Raduj sa nebies Kráľovná sa budeme modliť Anjel Pána.

Tento týždeň sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia pred 1. piatkom mesiaca jún 2023.

V piatok bude upratovať kostol skupina č. 5

Rozpis bohoslužieb na SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v utorok 27.06.2023 po sv. omši o 18:35 hod. na fare.