Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 18. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

Oznamujeme že sviatosť manželstva mienia prijať:

Stephane Wendling, pochádzajúci z Francúzska

a Petra Šanková, pochádzajúca z farnosti Trenčianske Teplice

uzatvoria sviatosť manželstva v našom farskom kostole 15. augusta 2020.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke nech to ohlási na farskom úrade.

Tento týždeň sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia pred 1. piatkom mesiaca august 2020.

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 1

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 27.09.2020 po sv. omši o 19:45 hod. v kostole.