Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Instagram tvorec

V dňoch od 01.08. do 06.08.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka.

Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie.

Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť).

Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.

Rozpis bohoslužieb na 4. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

V piatok 3. februára 2023 si spomíname na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Je zvykom, že v tento deň sa udeľuje svätoblažejské požehnanie hrdla. Sv. Blažej je je uctievaný ako ochranca pred chorobami hrdla.  O 18:00 hod. budeme sláviť sv. omšu na konci ktorej sa bude udeľovať svätoblažejské požehnanie.

Nedeľa 5. februára 2023 je prvá nedeľa v mesiaci február. Tak ako každý mesiac v prvú nedeľu, budeme sa o 15:00 hod. modliť pred obrazom Ježiša Milosrdného a príjmeme osobitné požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou. 

Vo štvrtok 2. februára 2023 bude sviatok Obetovanie Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Na tento sviatok sa tradične požehnávajú hromničné sviece. 

Obrad požehnania sviec bude na začiatku sv. omše pod chórom.

 

Tento týždeň sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia pred 1. piatkom mesiaca február 2023.

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 3

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 26.03.2023 po sv. omši o 19:45 hod. na fare.