Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Milí veriaci pripravili sme pre Vás program spovedania pred "dušičkami" a zároveň pred prvým piatkom v mesiaci november, ktorý bude na ďalší týždeň.

Pristúpiť k sviatosti zmierenia môžete:
28.10.2021 štvrtok od 9:00 do 11:00  a pred večernou sv. omšou od 17:00 hod.
29.10:2021 piatok pred večernou sv. omšou od 17:00 hod.
30.10.2021 sobota od 17:00 do 19:00 hodiny
Veľká vďaka a pán Boh zaplať za príspevky na farský účet, alebo na fare popr. do pokladničky v oratóriu.
 
Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti tak môže aj cez IBAN:
SK75 0900 0000 0050 6609 2828 - účet je vedení v Slovenskej sporiteľni pre: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice
Rozpis bohoslužieb na 30. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

Mesiac október je Ružencový mesiac. Úplne odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v rodine alebo v nábožnom združení. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov a k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. V našom chráme bude modlitba sv. ruženca s rozijímaním 40. minút pred sv. omšou.

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 6

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 31.10.2021 po sv. omši o 19:45 hod. v kostole.