Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.
  • Preto sv. omše v našej farnosti budú podľa rozpisu ako je zverejnení avšak, v jednej chvíli môže byť na sv. omši max 6 ľudí vrátané kňaza.
  • Kňaz bude k dispozícií počas týždňa hodinu pred večernou sv. omšou - možný bude na individuálnej báze rozhovor, sv. spoveď, sv. prijímanie...
  • Taktiež bude počas týždňa otvorené bočné oratórium na individuálnu molitbu, pamätajme aby tam nebolo viac ako 6 ľudí v jednej chvíli.
 Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu. Súčasne sa pri ich výkone ukladajú nasledovné povinnosti:

Rozpis bohoslužieb na 29. nedeľu v období "cezrok"

V nedeľu 18. októbra 2020 o 10:00 hod. budete môcť opäť sledovať priamy prenos zo sv. omše.

Nedeľa 18. októbra 2020 je misíjna nedeľa. Po všetkých sv. omšiach mala byť celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku sa zvlášť zbierame na pomoc farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.

Vzhľadom na to, že na Slovensku nie je možná v plnej miere tradičná kostolná zbierka na misie, je možné prispieť na misijnú e-zbierku.

Svoje finančné príspevky môžete posielať na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP) 
Variabilný symbol: 1810.
Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.
 

Mesiac október je Ružencový mesiac. Úplne odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v rodine alebo v nábožnom združení. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov a k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. Nakoľko vstupuje do platnosti prísnejšie opatrenia, ktoré sa dotýkajú verejného slávenia bohoslužieb, tak sa nezabudnime aj doma v kruhu svojich najbližších pomodliť modlitbu sv. ruženca.

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 5

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 29.11.2020 po sv. omši o 19:45 hod. v kostole.