Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

V našej farnosti plánujeme uskutočniť kurz Symptotermálnej metódy prirodzeného plánovania rodičovstva. Ide o metódu na rozpoznanie plodných a neplodných dní na základe pozorovania a vyhodnocovania prirodzene vyskytujúcich sa príznakov. Metóda pomáha na oddialenie ale aj docielenie tehotenstva. Kurz je zameraný aj na pohľad do morálnych otázok manželstva a sexuality. 

Na kurz pozývame hlavne snúbencov, manželov ale aj jednotlivcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pána organistu Andreja a alebo u jeho manželky Zuzany, aby sa mohol dohodnúť termín prvého stretnutia na fare v Trenčianskych Tepliciach. 

Predpokladaný začiatok kurzu je začiatok marca 2020.

V nedeľu 2. februára 2020 bude prvá nedeľa v mesiaci február. V našej farnosti, tak ako každý mesiac, bude pobožnosť o 15:00 hod. pred obrazom Ježiša Milosrdného. Na konci pobožnosti bude osobitné požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

V nedeľu 2. februára 2020 bude sviatok Obetovanie Pána. Na tento sviatok sa tradične požehnávajú hromničné sviece. Kto chce mať požehnanú hromničnú sviecu, nech si ju prinesie na sv. omšu, na začiatku ktorej bude obrad požehnania pod chórom. Sv. omše na tento sviatok budú tak ako každu nedeľu o 8:00, 10:00 a 19:00 hod.

Rozpis sv. omší na 3. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 4

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 01.03.2020 po sv. omši o 19:45 hod. na fare.