Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Slávime najväčšie sviatky našej viery - Veľkonočné sviatky na oslavu Vzkrieseného Pána. Do nedele Zoslania Ducha Svätého sa namiesto modlitby Anjel Pána budeme modliť "Raduj sa nebies Kráľovná". 

Mesiac máj je oddávna v Cirkvi mesiacom Panny Márie - každý májový deň sa pred sv. omšou modlíme Loretánske litánie. Máme teda veľkú radosť a útechu z tohto nábožného zvyku, ktorý je pre preblahoslavenú Pannu taký čestný a pre kresťanský ľud taký bohatý na duchovné ovocie. Veď Mária je vždy cestou, ktorá vedie ku Kristovi.

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 1

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 03.07.2022 po sv. omši o 19:45 hod. v kostole.