Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Na budúcu nedeľu, 23. júna 2024,  o 10:00 hod. bude slávnostná sv. omša, pri ktorej vdp. dekan Stanislav Lugowski bude ďakovať Pánu Bohu za 50. rokov sviatosti kňazstva. Zahrňme nášho jubilanta do svojich modlitieb, aby ho dobrotivý Pán aj naďalej sprevádzal svojou milosťou a hojným nebeským požehnaním.

Slávnostným kazateľom bude J. Ex. Mons. František Rábek, vojenský biskup - ordinár OS a OZ SR

01 Pozvanka SK02 Oznamenie SK

Rozpis bohoslužieb na 11. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v utorok 02.07.2024 po sv. omši o 18:35 hod. na farskom úrade.

V piatok večer prosíme o upratanie kostola skupinu č. 3

Mesiac jún je mesiacom úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu. Preto sa každý deň budeme modliť pred sv. omšami litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu