Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Na 4. Veľkonočnú nedeľu 25.04.2021 o 10:00 hod. budete môcť sledovať priamy prenos sv. omše.

Priame prenosy zabezpečujeme v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice a Televíziou Trenčianske Teplice.

Veľká vďaka a pán Boh zaplať za príspevky na farský účet, alebo na fare popr. do pokladničky v oratóriu.
Dúfame, že po uvoľnení opatrení sa vrátime k tradičnému "zvončeku".
 
Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti tak môže aj cez IBAN:
SK75 0900 0000 0050 6609 2828 - účet je vedení v Slovenskej sporiteľni pre: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice
Od pondelka 19. apríla 2021 je opäť možné sláviť verejné bohoslužby ale zatiaľ s obmedzeným počtom - 1 osoba na 15 mz plochy priestoru určeného pre návštevníkov.
Naďalej je potrebné dodržiavať opatrenia, ktoré sú všetkým známe.
 
Stanovisko slovenských biskupov k uvoľnení opatrení:

Počas protipandemických opatrení, platných od 19. apríla 2021, može byť na sv. omši v jednej chvíli max. 1 osoba na 15m2.
Pre toto obmedzenie bude v našom chráme zvýšení počet nedeľných sv. omší.

NEDEĽNÉ SV. OMŠE:

Sobota - 18:00 hod.
Nedeľa - 08:00 hod., 10:00 hod., 18:30 hod.
Rozpis bohoslužieb na 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Slávime najväčšie sviatky našej viery - Veľkonočné sviatky na oslavu Vzkrieseného Pána. Do nedele Zoslania Ducha Svätého sa namiesto modlitby Anjel Pána budeme modliť "Raduj sa nebies Kráľovná". 

V nedeľu 25. apríla 2021 na nedeľu Dobrého Pastiera bude už tradičná zbierka na kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.

Všetkým darcom Pán Boh zaplať a vďaka!