Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 27. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

Mesiac október je Ružencový mesiac. Úplne odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v rodine alebo v nábožnom združení. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov a k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. V našom chráme bude modlitba sv. ruženca s rozijímaním 45. minút pred sv. omšou.

Tento týždeň sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia pred 1. piatkom mesiaca október 2022.

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 7

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 30.10.2022 po sv. omši o 19:45 hod. v kostole.

Mestský úrad V Trenčianskych Tepliciach s pani primátorkou a Obecný úrad v Omšení s pánom starostom ponúkajú obyvateľom našich obci a kúpeľným hosťom možnosť zúčastniť sa púte na horu Butkov v sobotu 15. októbra 2022. Doprava je zabezpečená bezplatne troma autobusmi. Podrobnejšie informácie sú na výveske.