Sviatosť birmovania

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

birmovanieKonferencia biskupov Slovenska rozhodla,
že na Slovensku sa bude udeľovať sviatosť birmovania
žiakom ôsmej triedy základnej školy alebo a starším.


Jednou z podmienok je účasť na hodinách náboženskej výchovy. Birmovanec nech má podľa možnosti birmovného rodiča, ktorý sa bude starať o to, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a verne si plnil záväzky, ktoré vyplývajú z tejto sviatosti.