eRko

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

ERKOeRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.

 


eRko je registrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách, pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

V našom meste eRko pôsobí od roku 1994. Pre deti boli organizované tematické stretká, spoločné krížové cesty, pôstne a adventné aktivity, spoločná modlitba ruženca počas októbrových nedieľ, karnevaly...

Momentálne našej farnosti mávame eRko stretká každý týždeň nedeľu o 14:00. Na stretkách rozoberáme rôzne témy, modlíme sa, hráme a tvoríme. V eRku sa riadime heslom: Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí. Každý rok máme ročnú tému podľa ktorej žijeme celý rok v našom spoločenstve.

Naše ďalšie aktivity sú:

Výlety, tábory, karnevaly, dni radosti, aktivity spojené s ročnou témou, koledovanie pripravujeme naše predstavenia, ktoré vždy na Vianoce premierujeme. Zapájame sa do celoslovenských projektov eRka a to Detský čin pomoci, 72 hodín bez kompromisu a Vypni telku zapni seba.

Patrónmi eRka sú traja Košických mučeníkov Štefan, Melichar a Marek.
 
Počas svojej pôsobnosti eRko získalo viacero ocenení:

2006: Cena Nadácie pre deti Slovenska
Túto cenu si eRko zaslúžilo za svoj dlhodobý preventívny program pre deti.

2005: Cena detského úsmevu
Za dlhodobú činnosť Dobrej noviny získalo eRko Cenu detského úsmevu z rúk Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

2004: Cena človeka v ohrození
Cena človeka v ohrození pripadla eRku – Dobrej novine za pomoc krízovým oblastiam sveta.

1999: Srdce na dlani
Túto cenu získali koledníci Dobrej noviny v kategórií dobrovoľný čin roka. Cenu udeľuje SAIA – SCTS pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.


Modlitba eRkárov:

Večné Slovo,
Jednorodený Syn Boží,
nauč nás pravej veľkodušnosti.
Nauč nás Tebe slúžiť ako si to právom zasluhuješ.
Aby sme dávali a nepočítali,
aby sme bojovali a nedbali na rany,
aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,
aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie,
že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen.

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru,
veď ma jej radostnou cestou.
Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti,
nauč ma zodpovednosti a dôvere.
Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa,
rásť v úcte a solidarite so všetkými
a tak vytvárať otvorené spoločenstvo
z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Amen.

Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar a Marek, orodujte za nás.