Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 27. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"
02.10.2022 NEDEĽA - 27. NEDEĽA V "OBDOBÍ CEZROK"
08.00 - sv. omša (Za B. pož. pre všetkých kúpeľníkov)
10:00 - sv. omša (Ďakovná za úrodu)
15:00 - Hodina milosrdenstva
19:00 - sv. omša (Za B. pož. pre Štefániu, Martina a Ondreja)
 
03.10.2022 Pondelok - Zo dňa
17:30 - sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (+Emília Babicová)
 
04.10.2022 Utorok - Sv. Františka Assiského - spomienka
10:00 - 11:30 - sviatosť zmierenia
17:30 - sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (+František Marček)
 
05.10.2022 Streda - Zo dňa
17:30 - sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (Za Božie požehnanie pre Darinu s rodinou)
 
06.10.2022 Štvrtok - Zo dňa
10:00 - 11:30 - sviatosť zmierenia
17:30 - sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (Poďakovanie za dar života a prosba za dar viery)
 
07.10.2022 Piatok - Panny Márie Ružencovej - spomienka
17:30 - sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (Za Božie požehnanie pre deti a mládež našej farnosti)
 
08.10.2022 Sobota - Panny Márie v sobotu
08:00 - sv. omša (Za Božie požehnanie pre Ružencové bratstvo)
 
09.10.2022 NEDEĽA - 28. NEDEĽA V "OBDOBÍ CEZROK"
08.00 - sv. omša (Za farníkov)
10:00 - sv. omša (+Eduard)
19:00 - sv. omša (+Júlia a Jozef Baláž)