Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

28.05.2023 NEDEĽA - SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
08:00 - Sv. omša (Na úmysel)
10:00 - Sv. omša (K 50. narodeninám Juraja)
19:00 - Sv. omša (+Rudolf Danko - po pohrebe)
29.05.2023 Pondelok - Svätodušný pondelok
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za B. pož. a dary D. Sv. pre rodinu)
 
30.05.2023 Utorok - Zo dňa
09:30-11:30 - Sviatosť zmierenia
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Na úmysel)
 
31.05.2023 Streda - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Elenu)
 
01.06.2023 Štvrtok - Pána Ježiša Najvyššieho a Večného kňaza - sviatok
08:00 - Celodenná adorácia v bočnom oratóriu
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá)
 
02.06.2023 Piatok - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Na úmysel detí a mládeže našej farnosti)
 
03.06.2023 Sobota - Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
08:00 - Sv. omša (Na úmysel Ružencového bratstva)
 
04.06.2023 NEDEĽA - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
08:00 - Sv. omša (+Nikolas Bagin)
10:00 - Sv. omša (+Mária Dedíková)
15:00 - Hodina milosrdenstva
19:00 - Sv. omša (Za farníkov)