Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na  1. PÔSTNU NEDEĽU

18.02.2024 NEDEĽA - 1. PÔSTNA NEDEĽA
08:00 - Sv. omša (+rodičia Filka a Lacko Švecoví a +starí rodičia Kuzmoví)
10:00 - Sv. omša (Za farnosť)
15:00 - Krížová cesta
19:00 - Sv. omša (Za Bož. pož. pri príležitosti život. jubilea pre Vladimíra a za Bož. pož. pre celú rodinu)
 
19.02.2024 Pondelok - Zo dňa v pôstnom období
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Jozef)
 
20.02.2024 Utorok - Zo dňa v pôstnom období
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Grétku)
 
21.01.2024 Streda- Zo dňa v pôstnom období
07:30 - Sviatosť zmierenia
08:00 - Sv. omša (Za dar živej viery pre Janu, Barboru, Dávida, Daniela a Petra)
 
22.02.2024 Štvrtok - Katedry sv. Petra - sviatok
08:00 - Celodenná adorácia v bočnom oratóriu
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Miroslav - 10. výročie úmrtia)
 
23.02.2024 Piatok - Zo dňa v pôstnom období
17:15 - Krížová cesta - modliť sa bude spoločenstvo Modlitby matiek
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Bernardína a +rodičia)
 
24.02.2024 Sobota - Zo dňa v pôstnom období
08:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre Jaroslava)
 
25.02.2024 NEDEĽA - 2. PÔSTNA NEDEĽA
08:00 - Sv. omša (Za Bož. pož. a pomoc pre rodinu)
10:00 - Sv. omša (Za farnosť)
15:00 - Krížová cesta
19:00 - Sv. omša (+Helena Kadáčiková)