Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
15.05.2022 NEDEĽA - 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00 - sv. omša (+Anna a Peter Jantošovič a +syn Jozef)
10:00 - sv. omša (Na úmysly dobr. hasičského zboru v Trenč. Tepliciach)
19:00 - sv. omša (K 47. narodeninám Márie -  za Božie požehnanie)
 
16.05.2022 Pondelok - sv. Jána Nepomúckeho, kňaza a mučeníka - spomienka
17:30 - sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (K 80. narodeninám Jána)
 
17.05.2022 Utorok - utorok vo velkonočnom období
17:30 - sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (K 80. narodeninám Zuzany)
 
18.05.2022 Streda - streda vo veľkonočnom období
17:30 - sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (Za Božie požehnanie pre Edmunda)
 
19.05.2022 Štvrtok - štvrtok vo veľknočnom období
17:30 - sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (+rodičia Margita a Ľudovít)
20.05.2022 Piatok - piatok vo veľknočnom období
17:30 - sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (+Irena a František Káčer a + Gizela)
 
21.05.2022 Sobota - sobota vo veľkonočnom období
08:00 - sv. omša (Za zdravie pre Vieru)
 
22.05.2022 NEDEĽA - 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00 - sv. omša (+Mária a Vincent a +sestra Ľubica)
10:00 - sv. omša (Za farníkov)
19:00 - sv. omša (Za Božie požehnanie a pomoc pre Alenu a Borisa)