Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 24. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK" - SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

NEDEĽA 15.09.2019 - 24. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK" - SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

08:00 - Sv. omša (+ Rudolf, Peter, Eva, Ján, Zdenko, Milan)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (+ Viktor, rodičia: Marta a Karol, brat Vladimír)

 

Pondelok 16.09.2019 - Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Vladimír, Ladislav)

 

Utorok 17.09.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Mária a Rudolf Pfeiffer, + rodičia a ich + deti)

 

Streda 18.09.2019 - Zo dňa

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ rodičia, súrodenci a starí rodičia a za uzdravenie)

 

Štvrtok 19.09.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre mamu Máriu a syna Štefana)

 

Piatok 20.09.2019 - Sv. kórejských mučeníkov - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Annu Tománovú k 80. nar.)

 

Sobota 21.09.2019 - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (Za Božieho Ducha v rodine)

 

NEDEĽA 22.09.2019 - 25. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ Mária Kormošová - 15. výr.)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (K 1. výr. sobáša Martiny a Martina Partlových)

19:00 - Sv. omša (Za uzdravenie Evy Hudákovej)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie