Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 11. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

16.06.2024 NEDEĽA - 11. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (Za zdravie, Bož. pož. a poďakovanie pre Petra)
10:00 - Sv. omša (Za farnosť)
19:00 - Sv. omša (Za Bož. pož. pre Františka a Edmunda)
 
17.06.2024 Pondelok - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+rodičia Mária, Peter a ich +deti Peter a Boris)
 
18.06.2024 Utorok - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Ján Ďurina)
 
19.06.2024 Streda - Sv. Romualda, opáta - spomienka
07:30 - Sviatosť zmierenia
08:00 - Sv. omša (Za dar živej viery a Božie požehnanie pre Jozefa)
 
20.06.2024 Štvrtok - Zo dňa
08:45 - Celodenná adorácia v bočnom oratóriu
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+rodičia Jozef, Emília a +svokrovci Štefan a Mária)
 
21.06.2024 Piatok - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu)
 
22.06.2024 Sobota - Sv. Jána Fišera a Tomáša Mórusa, mučeníkov
08:00 - Sv. omša (+Paulína Hlaváčová)
 
23.06.2024 NEDEĽA - 12. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Martu)
10:00 - Sv. omša (Poďakovanie za 50. rokov kňazstva v Pánovej vinici)
19:00 - Sv. omša (Za farnosť)