Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 33. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

NEDEĽA 17.11.2019 - 33. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ Jozef Sabol)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (+ Teodor Nagy a + manželka Anna)

 

Pondelok 18.11.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Jozef Kadáčik)

 

Utorok 19.11.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre syna Antona)

 

Streda 20.11.2019 - Výročie posviacky katedrály sv. Emeráma v Nitre - sviatok

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ Paulína a Viktor)

 

Štvrtok 21.11.2019 - Obetovanie Panny Márie - Spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Annu a Michala s rodinou)

 

Piatok 22.11.2019 - Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Jolana)

 

Sobota 22.11.2019 - O preblahoslavenej Panny Márie

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (Za farníkov)

 

NEDEĽA 24.11.2019 - 34. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK" - SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

08:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre rodinu Kopilcovú)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (+ Anton)

19:00 - Sv. omša (+ Vdp. pán farár Anton Hrebík - 2. výr.)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie