Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 18. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"
Dňa 17. júna 2020 KBS rozhodla že: "Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.
 
Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať Tlačová kancelária KBS.
 
Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života."
 
NEDEĽA 02.08.2020 - 18. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre Agnesu k 80. nar.)
10:00 - Sv. omša (Za farníkov)
15:00 - Hodina milosrdenstva
19:00 - Sv. omša (+rodina Farkašová)
 
Pondelok 03.08.2020 - Zo dňa
17:00 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Natáliu a Lukáša a ich novonarodené dieťa)
 
Utorok 04.08.2020 - Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka
17:00 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+rodičia Janka a Jozef)
 
Streda 05.08.2020 - Zo dňa
06:30 - Sviatosť zmierenia
07:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Jakuba, Barboru a Zuzanu s rodinami)
 
Štvrtok 06.08.2020 - Premenenie Pána - sviatok
17:00 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre syna Mariána a dcéru Gabrielu)
 
Piatok 07.08.2020 - Zo dňa
17:00 - Sviatosť zmierenia
17:00 - Prvopiatková adorácia
18:00 - Sv. omša (Na úmysel mladých našej farnosti)
 
Sobota 08.08.2020 - Sv. Dominika, kňaza - spomienka
06:30 - Sviatosť zmierenia
07:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Romana, Danielu a Janu s deťmi)
 
NEDEĽA 09.08.2020 - 19. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (Za Božie požehn. pre rodinu Alžbety a Františka Kubíčkových)
10:00 - Sv. omša (+ Amália Janíková - 5. výr.)
19:00 - Sv. omša (Za farníkov)
 
 
MODLITBA
 
Sedembolestná Pann Mária, Patrónka Slovenska,
prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu.
Vypros uzdravenie chorým,
ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú
a odvráť šírenie choroby.
Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!
 
AMEN.