Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 3. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

NEDEĽA 26.01.2020 - 3. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Rastislava a Pavla a ich rodiny)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (K narodeninám Martina Škvarku)

18:00 - Modlitby Matiek

19:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Borisa)

 

Pondelok 27.01.2020 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za dar viery pre Tomáša a za požehnanie pre jeho rodinu) 

 

Utorok 28.01.2020 - Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a zdravie pre Máriu a Štefana)

Streda 29.01.2020 - Zo dňa

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a dar viery pre Vierku a Miroslava)

 

Štvrtok 30.01.2020 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre farára Stanislava)

 

Piatok 31.01.2020 - Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre rodiny Ľudmily a Alojza Kubalových a pre deti s rodinami)

 

Sobota 01.02.2020 - O preblaholsavenej Panny Márie

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ rodina Kubalová a Koniušiaková)


NEDEĽA 26.01.2020 - 4. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK" - SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

08:00 - Sv. omša (Za dar živej viery a dary Ducha Svätého pre rodiny: Kériovú, Mišákovú a Maličkovú)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

15:00 - Hodina milosrdenstva

19:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a ochranu P. Márie pre Slavomíra)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie