Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 30. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"
24.10.2021 NEDEĽA - 30. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - sv. omša (+Anna a Jozef Jantošovič)
10:00 - sv. omša (+Kamil Lipták)
19:00 - sv. omša(Za farníkov)
 
25.10.2021 Pondelok - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (Za Božie požehnanie pre Marietu s rodinou)
 
26.10.2021 Utorok - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (+Helena a Anton Tomášek)
 
27.10.2021 Streda - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (Za Božie požehnanie a dar viery pre Martu)
 
28.10.2021 Štvrtok - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
09:00-11:00 - Sviatosť zmierenia
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (Za Božie požehnanie pre Magdu a Františku)
 
29.10.2021 Piatok - Zo dňa
17:00 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (Za Božie požehnanie pre dcéru Gabrielu)
 
30.10.2021 Sobota - Panny Márie v sobotu
08:00 - sv. omša (+Ľudmila)
17:00-19:00 - Sviatosť zmierenia
 
31.10.2021 NEDEĽA - 31. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - sv. omša (+rodičia +brat +sestra)
10:00 - sv. omša (Za farníkov)
19:00 - sv. omša (Za zdravie pre Eliasa, Petry a Stephana)