Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 4. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"
29.01.2023 NEDEĽA - 4. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (Na úmysel)
10:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a zdravie pre Martina)
18:00 - Adorácia - modlitby matiek
19:00 - Sv. omša (+Helena a Anton Tomášek)
 
30.01.2023 Pondelok - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+sestry a brat)
 
31..01.2023 Utorok - Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
10:00-11:30 - Sviatosť zmierenia
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre rodiny Natálie a Samuela a ich detí)
 
01.02.2023 Streda - Zo dňa
10:00-11:30 - Sviatosť zmierenia
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Katarína a Ján)
 
02.02.2023 Štvrtok - Obetovanie Pána - sviatok
07:30 - Sviatosť zmierenia
08:00 - Sv. omša (Na úmysel)
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za Bož. pož. pre Máriu Petrášovú s rodinou)
 
03.02.2023 Piatok - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - spomienka
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Na úmysel deti a mládeže našej farnosti)
 
04.02.2023 Sobota - Panny Márie v sobotu
08:00 - Sv. omša (Na úmysel Ružencového bratstva)
 
05.02.2023 NEDEĽA - 5. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (Na úmysel)
10:00 - Sv. omša (Za farníkov)
15:00 - Hodina milosrdenstva
19:00 - Sv. omša (Za dar Božieho milosrdenstva)