Ružencové bratstvo

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

ruzenec1Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú Preblahoslavenú Pannu Máriu a modlitbou posvätného  ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné milosti a snažia sa o pokrok v kresťanskej dokonalosti.

 


Modlitbu posvätného ruženca -  Živého ruženca - uskutočňujú mnohí veriaci v dominikánskom duchu. Sú súčasťou dominikánskeho ružencového spoločenstva.

V našej farnosti je t.č. 8 ruží / ruž. spoločenstvo/  po 20 členov. Niektoré ruže však nie sú úplné. Každodenne sa modlia svoj " desiatok" teda celá ruža sa denne pomodlí celý ruženec v členení tajomstiev :

- radostný
- bolestný
- svetla
- slávnostný.

Ruženec je najlepším prostriedkom na dosiahnutie cieľa : dobre sa modliť a správne žiť. Z dobrovoľných príspevkov členovia ružencového bratstva v Trenč. Tepliciach prispievajú :- na podporu rádia LUMEN
- na podporu TV LUX 
- aktivít vo farnosti
- zbierky na Haiti
- príspevok pre koledníkov 

Počas fatimskej soboty je za členov Ružencového bratstva v Trenč. Tepliciach  slávená sv. omša.

Informácie o Ružencovom bratstve na Slovensku sa dozviete na stránke www.dmc.sk