Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Drahí priatelia, v posledných dňoch sa nám podarilo obnoviť bočné oltáre v našom chráme. Je ťažké opraviť a imitovať mramor. A na túto ťažkú prácu sa podujal známy majster, ktorý sa špecializuje na obnovu kostolov, p. Juraj Krajčo spolu s p. Dušanom Adame. Pán Juraj Krajčo je známy reštaurátor pamiatok, umeleckých diel, drevených plastík, oltárnej a štukovej architektúry a pod. Jeho rukami prešlo vyše stovka kostolov.

     Ďalšou zmenou v našom kostole je nový kríž, umiestnený v predsieni nášho kostola. Starý kríž, ktorý bol dlhé roky uctievaný veriacimi si vyžaduje nutnú obnovu. Preto bol premiestnený do bočného oratória a bude sa čakať na jeho rekonštrukciu. Do predsiene kostola bol osadený nový kríž, ktorý bol požehnaný na nedeľu Zoslania Ducha Svätého 4. júna 2017 na sv. omši o 8:00 hod.

     V túto istú nedeľu bol tiež požehnaný nový kríž nachádzajúci sa pri kúpalisku Zelená Žaba. Kríž bol postavený vďaka iniciatíve p. Jozefa Krištofa a p. Milana Krištofa s rodinami. Obradu požehnania kríža sa zúčastnili aj bratia a sestry vo viere z evanjelickej cirvki spolu so zborovým farárom Mgr. Jánom Bunčákom.

Foto z požehnania nového kríža v kostole nájdete tu!

Foto z požehnania nového kríža pri kúpalisku Zelená Žaba nájdete tu!