Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

V sobotu 10. septembra 2016 sa miništranti našej farnosti zúčastnili na diecéznom stretnutí miništrantov Nitrianskej diecézy v Hronskom Beňadiku.

Stretnutie, v rámci ktorého sa stretlo vyše 220 miništrantov z našej diecézy, sa uskutočnilo v areáli tunajšieho benediktínskeho kláštora. Po úvodnej sv. omši, ktorú celebroval diecézny biskup mons. Viliam Judák, nasledoval chutný obed a prehliadka motoriek. Program následne pokračoval súťažno-zábavným spoznávaním života sv. Benedikta a bol ukončený záverečnou spoločnou modlitbou, po ktorej sa miništranti, povzbudení príhovorom Otca biskupa a príkladom sv. Benedikta, vrátili do svojich farností.

Foto zo stretnutia nájdete tu!