Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

         V júli roku 2016 sa konali v susednom Poľsku Svetové dni mládeže, kde bol prítomný aj Svätý otec, pápež František. Na záverečnú sv. omšu prišlo skoro dva milióny ľudí. A jedným z nich bol aj náš farník, miništrant Matej Kopp, ktorý nám v krátkosti opíše pobyt v Poľsku.

 

            „Svetových dní mládeže 2016 v Krakove som sa zúčastnil vďaka františkánovi bratovi Filipovi a jeho skvelému spoločenstvu Timurovci z Prešova. Ubytovanie a stravu sme mali cca 60 km od Krakova, vo farnosti Mszna Dolna v základnej škole v Lostowke, ktorá je neďaleko farnosti. Starostlivosť zo strany miestnych ľudí bola veľká, predovšetkým zo strany riaditeľky základnej školy.

            Každý z nás dostal pútnicky balíček, v ktorom sme si našli červený ruksak, knihy pútnika, šál, šatku. Čiže len samé potrebné veci.

            Po príchode do Poľska sme mali sv. omšu, ktorú celebroval páter Filip. Po nej sme sa chceli zúčastniť krížovej cesty, na ktorej bol prítomný aj Svätý otec pápež František. Krížovú cestu sme nakoniec nestihli. Po jej skončení sme tam zostali až do večerných hodín a potom utekali na električku. Do školy sme dorazili až okolo pol druhej. Ale teplú večeru sme aj tak dostali. J

            Na druhý deň sme išli pešo dlhšiu trasu. Išli sme na Campus Misericordiae, miesto kde mal v nedeľu slúžiť vysielaciu sv. omšu pápež František. Vo večerných hodinách začalo bdenie, kde mal pápež František príhovor a zakončené bolo adoráciou. Do nášho sektoru sme sa nedostali nakoľko bol už plný, ale páter Filip našiel iné miesto s výhodami ale aj nevýhodami. Jednou nevýhodou bolo blízkosť WC aj so svojimi „vôňami“. Naopak, veľmi nás tešilo, že sme boli pri ceste, po ktorej v nedeľu šiel Svätý otec. Na tomto mieste sme spali pod holým nebom.

            V nedeľu sme plní očakávania mohli vidieť Svätého otca naživo a z blízka. Ja už po druhý krát. Svätú omšu sme počúvali cez rádio, kde bol simultánny preklad do nášho jazyka. Na konci omše nás rozhýbali spoločné tance. Ako sme sa vracali naspäť, začalo pršať. Najviac nám tam pomáhal sv. Anton Paduánsky.

            V posledný deň nás sprevádzala riaditeľka školy spolu s jej dcérou po sanktuáriach. Pri návšteve sanktuária sv. Jána Pavla II. sme si mohli uctiť jeho relikviu, krv svätca. V sanktuáriu Božieho milosrdenstva sme mali súkromnú sv. omšu v maďarskej kaplnke. Po sv. omši sme sa rozlúčili s riaditeľkou, jej dcérou a vydali sme sa na cestu domov.

            Zážitky zo Svetových dní mládeže som mal skvelé a nezabudnuteľné.

Foto zo Svetových dní mládeže nájdete tu!