Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

      V stredu, 22. júna 2016 odslúžil v našom chráme svätú omšu novokňaz nitrianskej diecézy vdp. Anton Štefánek. Vo svojom príhovore zúčastneným veriacim porozprával o svojej ceste ku kňazstvu a prítomným pripomenul, aký je náš Boh milujúci a všemohúci a ako by sme nemali zabúdať na skutočnosť, že On je Boh zázrakov a má moc vyriešiť všetky situácie, ktoré sa zdajú byť nad naše sily.

       V homílii sa veriacim prihovoril slávnostný kazateľ vdp. Miroslav Šidlo, ktorý zdôraznil, akú dôležitú úlohu zohráva pri kňazskom povolaní mladých mužov dobrý príklad už vysvätených kňazov v ich okolí. Zároveň vyzdvihol, akým vzácnym darom je nový kňaz pre Cirkev a veriaci ľud a aké je dôležité modliť sa za nové kňazské povolania.

      Na záver slávnostnej svätej omše udelil vdp. Anton Štefánek veriacim svoje novokňazské požehnanie, ktoré následne doplnil o osobitný príhovor a požehnanie všetkých zúčastnených ľudí.

Novokňazovi Antonovi vyprosujeme v jeho kňazskej službe veľa Božích milostí, hojnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie.

Foto nájdete tu!