Th.Mgr. Stanislaw Lugowski - farár

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Narodený: 14. júna 1948 v Skórzec (Poľsko) DSC 5372
Ordinovaný: 23. júna 1974 v Góra Kalwaria v spoločnsti Kňazov Mariánov (MIC)
   
1974 - 1978 kaplán Glucholazy (Poľsko)
1978 - 1981 kaplán Warszawa, farnosť Kráľovnej Poľska (Poľsko)
1981 - 1984 kaplán Góra Kalwaria (Poľsko)
1984 - 1990 kaplán Glucholazy (Poľsko)
1990 - 1999 administrátor Drietoma
1992 spravodajca pre poľskú sekciu Vatikánskeho rozhlasu
1999 - 2000 výpomocný duchovný Praha (ČR)
2000 - 2010 administrátor Horné Sŕnie
2000 - 2008 duchovný pre veriacich poľskej národnosti v Nitre
2001 inkardinovaný do Nitrianskej diecézy
2008 honorárny dekan
2010 - 2014 farár Horné Sŕnie
2014 farár Trenčianske Teplice